KEURINGEN EN ATTESTENVOOR DE BOUW OF VERBOUWING VAN JULLIE WONING

BLOWERDOOR-TEST

Een belangrijk onderdeel in het epb-verhaal is de luchtdichtheid van het gebouw. Deze luchtdichtheid kan enkel via een blowerdoor-test officieel aangetoond worden. Daarom is het aan te raden steeds een blowerdoor-test te laten uitvoeren bij een nieuwbouw of energetische verbouwing. Op die manier kan met een relatief kleine investering een grote winst gemaakt worden op het e-peil en s-peil van de woning.

KEURING RIOLERING

Bij nieuwbouw of bij grote werken aan uw leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater, moet u de privéwaterafvoer laten keuren.

Tijdens de keuring wordt gecontroleerd of het afvalwater correct aangesloten is op de openbare riolering en of het regenwater en afvalwater goed gescheiden worden op het private terrein.

Deze keuring moet gebeuren vóór de eerste ingebruikname en is verplicht indien er belangrijke wijzigingen aan de privérioleringen zijn gebeurd.

KEURING ELEKTRICITEIT

Bij afloop van de plaatsing zal er een keuring van de elektrische installatie moeten gebeuren. In de meeste gevallen voorziet de elektricien zelf een keuring zodat alles veilig in gebruik genomen kan worden.

KEURING GAS

Uw aardgasinstallatie laten controleren vermindert de kans op ernstige ongevallen. Slechte verbranding en ophoping van gassen door lekken kunnen immers leiden tot brand- en/of ontploffingsgevaar. Een fout aangesloten rookgasafvoer vormt een risico op CO-intoxicatie. Uw gasdistributeur eist dan ook een conformiteitsverklaring van de aardgasinstallatie voor de opening van de gasteller of wanneer de installatie vernieuwd of gewijzigd is.

KEURING SANITAIRE INSTALLATIE

Zonder zorgen genieten van kwaliteitsvol drinkwater in je woning, daar zorgt De Watergroep voor!  Vergeet daarom niet de keuring aan te vragen van jouw sanitaire installatie. Een keuring is noodzakelijk om na te gaan of de sanitaire voorzieningen correct zijn aangesloten zodat de drinkwaterkwaliteit behouden blijft.

Deze keuring van jouw binneninstallatie is verplicht vóór de eerste ingebruikname en/of bij belangrijke wijzigingen aan je binneninstallatie.