INFORMATIELINKSINFORMATIE VOOR BOUWERS EN VERBOUWERS

VERGUNNING OF NIET?

Voor het bouwen of verbouwen van een woning heb je steeds een vergunningsaanvraag of meldingsaanvraag nodig (al dan niet met verplichting architect).

Kleine werken op en rond een gebouw zijn vaak vrijgesteld van vergunning. Heeft u toch een vergunning of melding nodig, dan kunt u die in veel gevallen aanvragen via het snelinvoerloket. Dat is een vereenvoudigde versie van het Omgevingsloket.

Op onderstaande link kunnen jullie nagaan of een vrijstelling mogelijk is.

https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/gebouw

PREMIES EN SUBSIDIES

Op deze site kan je alle informatie terugvinden over de verschillende premies en subsidies die beschikbaar zijn, dit zowel op niveau van je gemeente, de provincie als het gewest.

https://www.premiezoeker.be/

ENERGIE PRESTATIE GEBOUWEN

Het is cruciaal om vanaf de start van uw (ver-)bouwproces genoeg aandacht te besteden aan energiezuinigheid. Achteraf bijsturen is veel moeilijker.

Energiezuinig bouwen heeft voordelen voor het milieu en voor u:

  • een lagere energiefactuur,
  • meer wooncomfort en
  • uw woning is meer waard op de verkoop- of verhuurmarkt.

Alles over bouwen en energie kan je terugvinden op de website van energiesparen.

https://www.energiesparen.be/

WATERBEWUST BOUWEN

Via deze link kan je alle info terugvinden over waterbewust bouwen. De watertoets, infiltratiesystemen, hemelwater, …

https://www.waterbewustbouwen.be/

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ

Op deze site kan je alle info betreffende milieu terugvinden. Afvalwaterbeheer, drinkwater, rioleringen, bouwen, luchtverontreiniging, …

Zo kan je via de zonerings- en uitvoeringsplannen terugvinden of je zelf je afvalwater dient te zuiveren, een septische put dient te plaatsen, …

https://www.vmm.be/

ASBEST

Iedereen heeft wel al eens gehoord van asbest maar niet iedereen heeft een idee van wat het nu precies is, of asbest gevaarlijk is, of hun woning asbest bevat, etc.

Voor iedereen met vragen over asbest werd asbestinfo.eu opgericht. Je kan hier terecht met al je vragen en wij bieden een duidelijk antwoord.

Hoe asbest herkennen? Hoe asbest verwijderen? Wie mag asbest verwijderen? Is asbest verwijderen verplicht?

http://asbestinfo.eu/

TOEGANKELIJKHEID

Toegankelijkheid bij publieke gebouwen.

Een gebouw of omgeving moet vandaag meer dan ooit antwoord kunnen bieden op de verschillende noden en behoeften van een grote groep gebruikers. Hoge eisen worden gesteld aan het realiseren van onze bebouwde omgeving. Uit een reeks van vele criteria is ‘toegankelijkheid’ er slechts één. Het is er echter wel één met grote relatie tot het gebruik van het gebouw.

https://www.toegankelijkgebouw.be/