KOSTPRIJS EN ERELOONWAT KOST MIJN WONING ?

KOSTPRIJS NIEUWBOUW

Voor een inschatting van de kostprijs voor jullie nieuw te bouwen woning hebben we bij BVM.Architecten een eigen tool uitgewerkt om op een eenvoudige manier toch een realistische benadering van het nodige bouwbudget te kunnen opstellen.

Deze tool houdt rekening met een standaard detaillerings- en afwerkingsgraad voor de woning. In deze kostenraming zitten geen maatkasten, omgevingsaanleg, zwembaden, schilderwerken, … inbegrepen.

KOSTPRIJS VERBOUWING

De inschatting van de kostprijs van een verbouwing is een stuk complexer dan deze van een nieuw te bouwen woning. Er moet namelijk rekening gehouden worden met de reeds bestaande constructie en de toegankelijkheid. Ook is de impact van een verbouwing moeilijk in te schatten vooraleer er een ontwerp is opgemaakt.

Toch zijn er enkele vuistregels waarop we ons kunnen baseren. Ook hiervoor hebben we bij BVM.Architecten een rekentool ontworpen die het mogelijk maakt op een eenvoudige manier een inschatting te kunnen krijgen van de mogelijke verbouwkost voor uw woning.

In deze kostenraming zitten geen maatkasten, omgevingsaanleg, zwembaden, schilderwerken, … inbegrepen.

ERELOON NIEUWBOUW

Het ereloon voor nieuwbouw is een forfaitair bedrag en wordt bepaald nadat het definitieve ontwerp is goedgekeurd. Er zijn achteraf dus geen verrassingen meer te verwachten. Ook de keuze van duurdere afwerkingsmaterialen in de woning heeft geen impact op het ereloon.

Voor de bepaling van het forfaitaire ereloon gebruiken we onze raming-tool om de woning te ramen. Het ereloonpercentage wordt toegepast op deze ingeschatte bouwkost.

Uiteraard voorzien we bij elk ontwerp ook een up-to-date raming die rekening houdt met de complexiteit van het ontwerp. De uiteindelijke bouwkost zal natuurlijk afhangen van de gekozen materialen en afwerkingsgraad.

ERELOON VERBOUWING

Voor het ereloon van een renovatie of energetische verbouwing rekenen we steeds met een vast bedrag. Op die manier weet je als bouwheer van bij het begin welk budget jullie moeten vrijhouden en zijn jullie zeker dat er geen onverwachte facturen opduiken.

Na het vrijblijvende gesprek zullen we, aan de hand van de ingrepen, wensen en beschikbare budget een ereloonvoorstel doen.

Bij elk ontwerp voorzien we een raming die rekening houdt met de complexiteit van het ontwerp. We zorgen er steeds voor dat je project binnen je vooropgestelde budget mogelijk is. De uiteindelijke bouwkost zal natuurlijk afhangen van de gekozen materialen en afwerkingsgraad.